Türkiye

Stokçulukla mücadelede cezalar artıyor

Stokçulukla mücadelede cezalar artıyor

Stokçulukla mücadele yasası Meclis'ten geçti

Stokçulukla mücadele için cezalar ağırlaşıyor. TBMM Genel Kurulu, ortamı fırsata çevirip piyasa ve fiyatlar ile oynamak isteyen stokçulara fırsat vermeyecek yasayı kabul etti. Kabul edilen yasa ile rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin ürünlere erişimini engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ile 2 milyon lira para cezası verilebilecek. Böylece tüketicilerin mağdur olması engellenecek.

Kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:

Stokçulukla mücadele kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin alım gücünü zorlaştırıcı fiyat uygulamasında bulunan stokçulara uygulanan para cezasının alt ve üst sınırı belirlendi. Bu suç için 50 bin ile 500 bin lira olan para cezası, 100 bin ile 2 milyon liraya yükseltildi. “LPG dağıtıcıları” tanımı, “piyasa faaliyetinde bulunanlar” şeklinde değiştirildi. Böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’na aykırı eylemden mahkumiyet kararı olanlara LPG ve elektrik sektöründe lisans verilmeyecek. 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak. TOBB üyelerinin aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklarında 31 Aralık 2023'e kadar icra ve iflas takipleri duracak.

Stokçulukla mücadelede verilecek cezalar kimleri kapsayacak?

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde stokçuluk kavramı “Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler” olarak tanımlanıyor. Aynı yönetmelikte fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alma ve bunların uygulanmasını sağlama görevini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na veriliyor. Ülkenin içinde bulunduğu durumu fırsata çevirip, fiyatları speküle etmek isteyenler karşılarında bu yasayı bulacak.

Son Yazılar
Türkiye

Küresel krizler ortamında Türkiye iş fırsatlarının merkezi haline geldi

Türkiye batılı şirketlerin cazibe merkezi Türkiye küresel kriz ortamında iş fırsatları için cazip bir ülke haline geldi. Yurtdışı Türk Ticaret Odası genel müdürü…
Türkiye

Avrupalı alüminyum üreticileri Türkiye’ye yöneldi

Enerji krizi alüminyum krizini tetikledi Enerji krizinin alüminyum üzerindeki baskısı artıyor. Üretim maliyetinin ürünün fiyatının çok üzerine çıkması Avrupa’daki üreticiyi vurdu. Avrupa’yı esir…
EnerjiTürkiye

Yüzyılın madeni Leonardit

Leonardit nedir? Leonardit, hem tarımda hem hayvancılıkta hem de endüstriyel sanayi de kullanılabilen bir maden. Ayrıca oluşumunu milyonlarca senede tamamlıyor. Bitki ve hayvan…