Türkiye

Yatırım için yine “Türkiye” dediler

Uluslararası doğrudan yatırımın adresi Türkiye

Yatırım Raporu Türkiye'nin farkını ortaya koydu

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) ile ilgili yıllık raporunu “Dünya Yatırım Raporu 2022” başlığı altında yayınladı. "Dünya Yatırım Raporu"na göre, 2020 yılında ortalama UDY akımlarında dünya genelinde yüzde 35'lik düşüş yaşandı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 15. Türkiye’ye gelen UDY akımlarının 2021 yılında yüzde 79 artışla 14 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uluslararası Doğrudan Yatırım toparlandı

UDY, salgın yılı olan 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüş ile 963 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel finansal kriz yılı olan 2009’a kıyasla gerileyen küresel UDY akımları, 2021 yılında hızlı bir toparlanma göstererek 2020 yılına göre yüzde 64 artışla 1,58 trilyon dolar olarak gerçekleşti. UDY akımlarında yaşanan yükselişin ülke ve bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelişmiş ülkeler 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 134 artışla 746 milyar dolar UDY alarak önemli bir artış kaydetti. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelere gelen toplam UDY akımları yüzde 30 yükselişle 837 milyar dolar olarak gerçekleşti. Az gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ise yüzde 15 artışla daha ılımlı bir seyir izledi. 2020 yılında ortalama uluslararası doğrudan yatırım dünya genelinde gözlemlenen yüzde 35’lik gerilemeye kıyasla yüzde 15 ile çok daha az bir düşüş gösteren Türkiye’ye gelen UDY akımları, 2021 yılında yüzde 79 artışla 14 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece Türkiye 2019 yılında yüzde 0,6 olan küresel UDY akımlarından aldığı payı 2020’de önce yüzde 0,8’e yükseltmiş, 2021 yılında da bu oranı yüzde 0,9’a çıkararak son iki yılda artış trendi yakalamıştır."

Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım akımları 240 milyar doları aştı

Türkiye’ye gelen UDY akımlarının bileşenlerine bakıldığında sanayi, hizmet ve tarım sektörlerine gelen sermaye girişlerinin bir önceki yıla göre yüzde 116 artışla 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Gayrimenkul alımları için gelen UDY, yüzde 42,5 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’ye gelen UDY miktarına kıta bazlı kaynağına bakıldığında, Avrupa yüzde 60’lık pay ile başı çekerken, Asya ve Amerika ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 16’lık paylar ile Avrupa’yı takip etti. Kaynak ülkelere bakıldığında ise yüzde 19 ile İngiltere, yüzde 16 ile ABD ve yüzde 13 ile Hollanda ilk üç sırayı oluşturdu. İsviçre, BAE, Almanya, Güney Kore, Japonya ve Katar ise öne çıkan ülkeler olarak listede yerini aldı.

Son 19 yıldır sergilenen güçlü performans ile 2002 yılından bu yana Türkiye’ye gelen UDY akımları 240 milyar dolar seviyesini aştı. Böylelikle UDY akımları Türkiye'nin hem sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağladı hem de toplam cari açığın yüzde 41’ini finanse etti.

Son Yazılar
Türkiye

Küresel krizler ortamında Türkiye iş fırsatlarının merkezi haline geldi

Türkiye batılı şirketlerin cazibe merkezi Türkiye küresel kriz ortamında iş fırsatları için cazip bir ülke haline geldi. Yurtdışı Türk Ticaret Odası genel müdürü…
Türkiye

Avrupalı alüminyum üreticileri Türkiye’ye yöneldi

Enerji krizi alüminyum krizini tetikledi Enerji krizinin alüminyum üzerindeki baskısı artıyor. Üretim maliyetinin ürünün fiyatının çok üzerine çıkması Avrupa’daki üreticiyi vurdu. Avrupa’yı esir…
EnerjiTürkiye

Yüzyılın madeni Leonardit

Leonardit nedir? Leonardit, hem tarımda hem hayvancılıkta hem de endüstriyel sanayi de kullanılabilen bir maden. Ayrıca oluşumunu milyonlarca senede tamamlıyor. Bitki ve hayvan…