Türkiye

Avrupa’da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir: İstanbul

İstanbul, 2022 yılının ilk çeyreğinde Londra, Paris ve Berlin'in ardından Avrupa’da en çok yatırım yapılan 4'üncü şehir oldu. Oyun yatırımlarında ise Avrupa ve MENA bölgesinde birinci sırada yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "Destek almaya hak kazanan projeleri hayata geçirmeye başladık. İSTKA olarak 2022 yılında 158 projeye 276 milyon TL destek veriyoruz. Teknoloji ve yenilik odaklı startuplarımızın finansmana kolay erişimleri için Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon TL tahsis ediyoruz." ifadelerini kullandı. Tüzgen, kuruldukları günden bu yana İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için çeşitli proje ve faaliyetleri hayata geçirdiklerini  belirtti. "Yeni iş fikirlerinin ticarileşmeye hazır hale gelmesi, yerli teknoloji firmalarımızın global pazarlara açılmaları, girişimcilik ekosistemi aktörleri arasında iş birliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla kalıcı iş birlikleri geliştirilmesi için çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Ajansımızın verileri ve uzman görüşleriyle katkıda bulunduğu Startup Genome'un GSER 2022 raporu için de çalışmalarımız devam ediyor."

Girişimcilik ekosistemi mercek altında

"Dünyanın önde gelen girişimcilik ekosistemlerinin mercek altına alındığı bu raporun detaylarının da yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak. Yeni dönemde Girişimcilik Mali Destek Programımız kapsamında 13,4 milyon TL bütçeye sahip 12 projeye katkı sunuyoruz. Oyun sektöründen sosyal girişimlere; sağlık teknolojilerinden, kadın girişimcilere kadar İstanbul'u girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeye yönelik projeleri destekliyoruz." Türkiye'nin ilk mobil oyun ve e-spor kuluçka merkezi GamesUP'ın İSTKA desteği ile kurulduğunu vurgulayan Tüzgen, "İş fikri sahibi girişimcilerin ilk oyunlarını geliştirmeleri, pazarlama ve uluslararasılaşma desteğine ihtiyaç duyan firmaların hızlandırma programından faydalanmaları sağlanacak. Siber güvenlik girişimlerinin global pazarda başarı yakalamaları için desteklediğimiz Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı Cybercube Projesi ile altyapı, eğitim, teknik mentor ve danışmanlara erişim imkanı sunuluyor. Yatırımcı Hızlandırma Platformu projesi ile startuplara uluslararasılaşma, finansmana erişim ve iş birliklerinin oluşturulması konularında destek olmayı amaçlıyoruz. İstanbul Sağlık KOBİ’leri ve startupları için Ticareti Hızlandırma Platformu projesi ile İstanbul’daki sağlık KOBİ'leri ve startuplarının satış ve pazarlama süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. “Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul” projesi ile de uluslararası girişimcilerin Türkiye’de pazara kolay girişleri için alt yapı, metodoloji, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin dijital dönüşüm uyum süreçlerine destek

Tüzgen, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile İstanbul'da sanayinin rekabet gücünün artırılması için 86,1 milyon TL bütçeye sahip 36 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. İstanbul'daki işletmelerin dijital dönüşüm konusunda farkındalıklarını artıracakları ve uyum süreçlerini hızlandıracak mekanizmaları devreye aldıklarını anlatan Tüzgen:

"Alüminyumdan sağlık sektörüne; akıllı şehir çalışmalarından ticarileştirme odaklı üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasına kadar şehrimizin AR-GE ve inovasyon kapasitesini artıracak projeleri destekliyoruz. Biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz alanında çalışan girişimciler için desteklediğimiz Biyoküp Kuluçka Merkezi çok yakında hizmete açılıyor. Kimya, deri ve tekstil sektörünün AR-GE ve eğitim ihtiyacını karşılayacak, üretim kapasitesini artıracak İstanbul Deri OSB Test ve İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'a kazandırıyoruz. KOBİ'lerin AR-GE, inovasyon konusunda yetkinliklerini artıracakları, ticarileştirme odaklı üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacak İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi projesini de hayata geçiriyoruz. Sağlık alanında çalışan, yenilikçi ürün ve prototipi olan araştırmacıları tek bir merkezde buluşturacağımız Tasarımdan ürüne Kişiselleştirilmiş Tıp projesinin de çalışmalarına başlandı. Ajans olarak yeşil dönüşüm konusunda da sürdürülebilir çalışmaları destekliyoruz. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yenilenebilir enerjinin verimli üretim ve depolanması alanında AR-GE çalışmalarına öncülük edecek İstanbul Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni kuruyoruz. İstanbul'da atıkların geri dönüşümü konusunda ulusal ve uluslararası alanda test ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirebilecek yeni bir merkez de kuruyoruz. Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçecek."

Türkiye'nin startup ekosisteminin geçen yıl salgına rağmen artan bir ivme ile büyüdü. Tüzgen, 2024-2028 İstanbul Bölge Planı’nın hazırlıklarına başladıklarını da vurguladı. "İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyacak olan 2024-2028 İstanbul Bölge Planı için de hazırlıklara başladık. Başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğinde olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Yazılar
Türkiye

Küresel krizler ortamında Türkiye iş fırsatlarının merkezi haline geldi

Türkiye batılı şirketlerin cazibe merkezi Türkiye küresel kriz ortamında iş fırsatları için cazip bir ülke haline geldi. Yurtdışı Türk Ticaret Odası genel müdürü…
Türkiye

Avrupalı alüminyum üreticileri Türkiye’ye yöneldi

Enerji krizi alüminyum krizini tetikledi Enerji krizinin alüminyum üzerindeki baskısı artıyor. Üretim maliyetinin ürünün fiyatının çok üzerine çıkması Avrupa’daki üreticiyi vurdu. Avrupa’yı esir…
EnerjiTürkiye

Yüzyılın madeni Leonardit

Leonardit nedir? Leonardit, hem tarımda hem hayvancılıkta hem de endüstriyel sanayi de kullanılabilen bir maden. Ayrıca oluşumunu milyonlarca senede tamamlıyor. Bitki ve hayvan…